Ilustracje: Ellen Giggenbach

Tytuł: Moje miasto

Tekst polski: Ewa Kleszcz

Wydawnictwo: Wilga, Warszawa 2014

Reklamy