Tagi

, , , , , , ,

Każdy, kto uważniej przegląda mojego bloga już dawno się zorientował, że nie ma u mnie żadnych ozdób ani wzmianek dotyczących jakichkolwiek świąt.

Jest to wynikiem wybranej przeze mnie drogi w życiu. Kilkanaście lat temu przyjęłam do swojego serca Jezusa jako mojego Zbawiciela i postanowiłam opierać się tylko na Jego nauce, która zawarta jest w Biblii.

Przestało mieć dla mnie znaczenie cudze zdanie, jeśli rozmijało się z Biblią, nie interesowała mnie tradycja.

Ten blog miał być poświęcony jedynie moim pracom, inspiracjom itp., ale kiedy kolejny rok muszę patrzeć na szaleństwo związane ze świętami… nie mogę milczeć.

Kochani, myślcie, kiedy coś robicie, nie idźcie za tłumem, starajcie się docierać do źródła.

Święto Bożego Narodzenia wywodzi się z rzymskiego święta Sol Invictus, co znaczy Słońce Niezwyciężone. Było to bóstwo, które według wierzeń miało łączyć moce Baala, elementy mitraizmu, El Gabala, Astarte i rzymskiego Sol, obchodzonego właśnie 25 grudnia.

Ewangelie nie podają daty narodzin JEZUSA.

Aby poganom było łatwiej zaadoptować nowe święto, przypisano je właśnie na ten dzień. Dokonał tego papież Juliusz w roku 350, który „schrystianizował” święta narodzin bóstw słońca.

Choinka to pogański symbol odradzania się, trwania i płodności, również zaadoptowany dla lepszej asymilacji ludzi w nowej kulturze.

Zresztą ten sposób był stosowany z powodzeniem dla mnóstwa innych pogańskich wierzeń, jak choćby Święto Zmarłych (Dzień Zaduszny), czy Wielkanoc, których nie udało się wykorzenić z obrzędowości pogańskiej.

Co mówi Biblia?

Ewangelia Mateusza, rozdział 15, werset 9:

„Daremnie mi jednak cześć oddają głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.”

W całej Biblii nie znajdziecie NIC o choince, opłatku, czyśćcu, oddawaniu czci świętym i Marii, chrzcie małych dzieci i wielu innych sprawach istotnych dla funkcjonowania Kościoła Katolickiego.

Jeśli kogokolwiek zastanowiły te słowa, proszę, zaglądnijcie do Biblii, przecież nie mnie musicie wierzyć. Macie odpowiedź na wyciągnięcie ręki. Sami sprawdźcie.

A co do świąt, to Biblia wyraźnie mówi, które powinno się obchodzić i w jaki sposób, choć by tutaj: Pierwszy list św. Pawła do Koryntian, 11 rozdział, wersety od 23 do 26.

Reasumując: bądźcie świadomi, interesujcie się, nie zasłaniajcie się tradycją, nie mówcie „bo tak u mnie w domu się robiło”. Ustalcie priorytety a potem je respektujcie. Jeśli jest ważniejsza tradycja, nie mówcie że z głębi serca to płynie, a jeśli chcecie z głębi serca, dociekajcie, nie pozwólcie się zahukać.

Zastanówcie się, czy ważniejsze jest to komu oddajecie serce, czy to, do jakiego kościoła uczęszczacie?